Svjetski dan šuma

Svjetski dan Šuma obilježava se na prvi dan proljeća, 21. ožujka, te za cilj ima podizanje svijesti o važnosti svih tipova šuma. Šume su najsloženiji ekosustavi na Zemlji, te povoljno utječu na zaštitu zemljišta od razornog djelovanja oborina i vjetrova, na režim voda, na klimu, stanje vodnih akumulacija i prinos poljoprivrednih kultura, na zdravstvene i higijenske uvjete života, ljepotu krajolika, na odvijanje prometa i razvoj turizma.

Ove godine tema Svjetskoga dana šuma glasi: „Šume i održivi gradovi – Učinimo naše gradove zelenijim, zdravijim i sretnijim mjestima za život” kojom se stavlja fokus na to kako šume i stabla u urbanim područjima reguliraju temperaturu i vodu, osiguravaju hranjiva i sklonište za životinje, pročišćavaju zrak i poboljšavaju uvjete za život.

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ su povodom Dana šuma održali predavanje u O.Š. Viktorovac na temu „Monitoring“ te učenike probliže upoznali sa sovom ušarom koja je čest stanovnik gradskih parkova i šuma.