Radovi održavanja na cretu “Đon močvar”

Djelatnici Ustanove su u suradnji na komunalnim poduzećem Općine Gvozd odrađivali poslove održavanja na zaštićenom području Cret “Đon močvar”. Radovi koji su se sastojali od košnje prilaznih puteva do creta te košnje i krčenja 9 pokusnih ploha odrađivali su djelatnici javnih radova.

Područje creta je kroz stoljeća koristilo lokalno stanovništvo za košnju i ishranu stoke no depopulacijom ovog područja cret se više ne kosi te dolazi do prirodne sukcesije tj. zaraštanja. Pokusne plohe (dimenzija 25×25 metara)  se kose sa svrhom praćenja stanja tj. promjena na zonama koje se kose u odnosu na ostatak zaštićenog područja gdje se radovi košnje ne provode a rezultati će dati daljnje smjernice za očuvanje ovog creta.