Projekt “Zdrav za 5”

U suradnji sa SMŽ UO za zaštitu okoliša i prirode i PU Sisak na Šetnici u Sisku 29.05.2015. održane su aktivnosti projekta “Zdrav za 5”. Prezentirane su programi zaštite, spašavanja te zajedničkog djelovanja u promociji i edukaciji s ciljem prevencije štetnog ponašanja i djelovanja s posebnim naglaskom na mlade.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije se aktivno uključila u promoviranje i edukaciju o potrebi očuvanja prirode i okoliša jer je to naša baština. Ove godine naglasak smo stavili na problematiku invazivnih vrsta i njihovom utjecaju na život i prirodu oko nas. Za ovu prigodu izrađen je promotivni materijal o najčešćim invazivnim vrstama na našem području – amorfi, ambroziji, crvenouhoj kornjači i harlekinskoj božjoj ovčici s preporukama kako možemo svi doprinijeti u sprječavanju širenja invazivnih vrsta. Uz promotivni materijal izrađen je i radni listić za najmlađe – jer za učenje nikad nije prerano.