Naziv projekta

„Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“

Kratki opis projekta

U okviru programa Konkurentnost i kohezija, mjera „Promicanje prirodne baštine“ 6.2.2., Grad Petrinja je potpisala ugovor za realizaciju projekta „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“, ukupne vrijednosti 8.317.679,35 kn, s trajanjem do listopada 2019. godine u kojem je Ustanova partner. Planirano učešće Ustanove je u edukativnim aktivnostima u iznosu od 30.979,36 kn. Projekt „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“ imat će za svrhu uređenje postojećeg objekta Dječjeg istraživačkog centra u prostoru Ekološkog centra namijenjenog održavanju odgojno-obrazovnih i istraživačkih programa sa ciljem očuvanja i promocije prirodne baštine, na području Sisačko-moslavačke županije, naročito grada Petrinje i područja ekološke mreže Zrinska gora. Osim uređenja i opremanja Centra, projektom će se provoditi edukativne i promotivne aktivnosti.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Izgradnja posjetiteljske infrastrukture, razvoj edukativnih programa, promocija područja ekološke mreže HR2001356 Zrinska gora

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost = 8.317.679,35 HRK

EU sredstva = 6.702.089,74 HRK

Razdoblje provedbe projekta

04/2014 – 10/2019

 

Kontakt osobe za više informacija

Dragica Vugić

Email: jupriroda.smz@sk.t-com.hr

Tel: 044/679-122

Aktivnosti projekta