„Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra Natura SMŽ“

                                 

 

 

Naziv projekta

„Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra Natura SMŽ“

 

Kratki opis projekta

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ kojim se planira rekonstrukcija bivše upravne zgrade bolnice u Petrinji u edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ, izgradnja 3 vidikovca i 4 info točke je potpisan i nalazi se u fazi realizacije. Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija a partneri u projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ i županijska razvojna agencija – Simora.

Ovaj projekt je obuhvatio više dugoročnih razvojnih ciljeva Ustanove, te ostvaruje pretpostavke za kvalitetnu prezentaciju prirodnih vrijednosti te generiranje novih mogućnosti razvoja ovog dijela Županije u smjeru turističke prezentacije. Kroz ovaj projekt je planirana nabava opreme koja će doprinijeti kvalitetnom radu djelatnika Ustanove i za obavljanje redovnih poslova monitoringa, nadzora i upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Prezentacija prirodnih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije, izgradnja posjetiteljske infrastrukture,  izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, razvoj volonterskih programa

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

17.047.297,27 HRK

14.490.202,67 HRK iz EU (85%)

 

Razdoblje provedbe projekta

12/2016 – 09/2020

 

Kontakt osobe za više informacija

Dragica Vugić

Email: jupriroda.smz@sk.t-com.hr

Tel: 044/679-122