Naziv projekta

„Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra Natura SMŽ“

 

Kratki opis projekta

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ kojim se planira rekonstrukcija bivše upravne zgrade bolnice u Petrinji u edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ, izgradnja 3 vidikovca i 4 info točke je potpisan i nalazi se u fazi realizacije. Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija a partneri u projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ i županijska razvojna agencija – Simora.

Ovaj projekt je obuhvatio više dugoročnih razvojnih ciljeva Ustanove, te ostvaruje pretpostavke za kvalitetnu prezentaciju prirodnih vrijednosti te generiranje novih mogućnosti razvoja ovog dijela Županije u smjeru turističke prezentacije. Kroz ovaj projekt je planirana nabava opreme koja će doprinijeti kvalitetnom radu djelatnika Ustanove i za obavljanje redovnih poslova monitoringa, nadzora i upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Prezentacija prirodnih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije, izgradnja posjetiteljske infrastrukture,  izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, razvoj volonterskih programa

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

17.047.297,27 HRK

14.490.202,67 HRK iz EU (85%)

 

Razdoblje provedbe projekta

12/2016 – 09/2020

 

Kontakt osobe za više informacija

Dragica Vugić

Email: jupriroda.smz@sk.t-com.hr

Tel: 044/679-122

Aktivnosti projekta