Svjetski dan vlažnih staništa

Prigodnim predavanjem na temu *Zaštićena područja Sisačko-moslavačke
županije,* dana 30.1.2020. u OŠ Budaševo obilježen je *Svjetski dan
vlažnih staništa*. Učenici 5. i 8. razreda zajedno su sa svojom učiteljicom
Natašom Knežević saznali od čuvarice prirode, Sandre Kalabić, ponešto o
zaštićenim područjima u svojoj županiji. Također, naučili su i neke
informacije o važnosti vlažnih staništa, ali i koja je njihova uloga u
ublažavanju klimatskih promjena.

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se u cijelom svijetu 2.veljače. Na
taj je datum 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvnecija o
močvarama od međunarodne važnosti. Republika Hrvatska je 1991. godine
potpisala spomenutu Konvenciju i od tada, kao i sve zemlje potpisnice, ima
obavezu očuvanja vlažnih staništa, naročito kao staništa ptica.