Vizualno digitalna strategija

Prezentacija našeg NATURA SMŽ centra u Petrinji i sadržaja koje nudi važan je segment
projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje
edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ“. U cilju ostvarivanja dobrog starta
razvijena je vizualno digitalna strategija projekta koja obuhvaća više elemenata. Logo je
kljucni element vizualnog identiteta i utjelovljenje svakog branda i njegovih vrijednosti.
Upotrebljava se kroz sve kanale vizualne komunikacije u svrhu podizanja svijesti o
vrijednosti samog branda. Logo Natura SMŽ sacinjen je od slova N i pripadajuceg mu teksta,
smještenog u donjem dijelu. Slovo N funkcionira ujedno kao okvir za smještaj slikovnih
elemenata.
Izrađena je digitalna strategija koja na društvenim mrežama ( facebook naturasmž i
instagram naturasmz) kreativno i idejno prezentira sadržaje vezan uz promociju Centra, ali i
zaštiti i očuvanje biološke raznolikosti.
Osim društvenih mreža prezentacija centra provodi se i objavom na jumbo plakatima i
osvjeljenim plakatima u gradovima. Ovaj segment prezetnacije je planiran i izvan Sisačko-
moslavačke županije, na području alternativnih pravaca za more Karlovačka, Zadarska,
Primorsko-goranska županija, Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Zagreb .
Naš je cilj predstaviti Centar školskoj djeci, mladima, mladim roditeljima i zaljubljenicima u
prirodu, a veliki dio sadržaja je prilagođen za osobe s posebnim potrebama. Do završetka
projekta želimo naše ime NATURA SMŽ učiniti poznatim, ime koje znači mjesto učenja i
odmora u opremljenom unutrašnjem i vanjskom prostoru uz korištenje najnovijih digitalnih
tehologija kojima će predstaviti ono najinteresantnije iz prirode oko nas.