Projekt “Natura SMŽ” -Razvoj ornitološko-volonterskih programa

Edukacija i kvalitetna interpretacija prirode, zaštićenih i ugroženih vrsta i njihovoj međuovisnosti o aktivnostima čovjeka doprinosi ciljevima zaštite prirode, s naglaskom na uočavanje važnosti održivog razvoja i uloge zaštite prirode u njemu.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  u okviru projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ financiranog kroz operativni  program  Konkurentnost  i kohezija 2014. – 2020., mjera Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (referentni broj: KK.06.1.2.02), provodi i aktivnosti edukacije djelatnika Ustanove i šire javnosti te učenike osnovnih i srednjih škola o očuvanoj i zaštićenoj fauni ptica. Ova aktivnost će omogućiti stva

ranje šire mreže suradnika u provođenju aktivnosti zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti, strogozaštićenih  i ugroženih vrsta. Primarno je cilj razviti edukativno-pedagoške programe za školsku djecu, ali njihov sadržaj će biti prezentiran na način da ga mogu pratiti  i drugi posjetitelji, a dio sadržaja je prilagođen osobama s posebnim potrebama.  Razvoj ovih programa ostvarit će pretpostavku uključivanja posjetitelja, šire javnosti u programe zaštite prirode.

 Razvoj ornitološko-volonterskih programa

Sisačko-moslavačka županija  ima više zaštićenih područja i područja Ekološke mreže NATURA 2000 s posebnim naglaskom na ornitofaunu – ptice.  Na području Sisačko-moslavačke županije postoje i 3 ornitološka rezervata, te postoje kvalitetne predispozicije za  uključivanje prirode u razvoj selektivnih oblika turizma kao što je promatranje ptica. Za razvijanje takvih programa potrebno je educirati potencijalne volontere, ljubitelje ptica koji

bi stekli znanja i vještine, koji bi se mogli uključiti u programe koje provodi Ustanova, a vezani su uz praćenje ptica, ali bi im u budućnosti mogle omogućiti zapošljavanje u ornitološkom turizmu kao vodiči za pojedina područja.

Razvoj ornitološko-volonterskih programa je osmišljen za 2 uzrasta s 10 polaznika, školski i studentski/odrasli budući volonteri. Pri izradi programa potrebno je paziti na usklađenost s pozitivnim propisima iz nadležnih struka. Program edukacije može se pogledati ovdje.

U okviru ovog programa održana je trodnevna edukacija za djelatnike Ustanove s predstavnicima HAZU Orintološki zavod. U okviru edukacije odrađeni su terensko prepoznavanje ptica na lokalitetima Odransko i Sunjsko polje koja pripradaju područjima značajnim za ptice EM NATURA 2000 Turopolje i Donja Posavina.