Projekt Natura SMŽ – potpisivanje ugovora za rekonstrukciju zgrade edukativno-prezentacijskog centra

Dana 17. srpnja u prostorijama Sisačko-moslavačke županije potpisan je ugovor za rekonstrukciju bivše upravne zgrade Petrinjske bolnice u budući edukativno-prezentacijski  centar kojim će upravljati Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. Ugovor sa predstavnikom izvođača radova Venka gradnja d.o.o. Mariom Pranjićem potpisao je župan Ivo Žinić uz prisutstvo zamjenika Romana Rosavca i Ivana Celjaka, te predstavnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ Kate Benac. Planirani rok za dovršetak radova je druga polovica 2020. godine čime će se stvoriti kvalitetni uvjeti za edukaciju posjetitelja i prezentaciju prirodnih znamenitosti Sisačko-moslavačke županije.