Podiceps nigricolis – crnogrli gnjurac

Ekologija: Gnijezde se na plitkim, najčešće prostranim vodama, obraslim bujnom podvodnom vegetacijom: bare, močvare, rubni dijelovi rijeka i jezera.

Razlozi ugroženosti: Ugroženi su nestankom močvarnih staništa i šaranskih ribnjaka te lovom i krivolovom.