Gallinago gallinago – šljuka kokošica

Ekologija: Gnijezde se po močvarama, cretovima i vlažnim livadama s niskim, gustim raslinjem. Za selidbe i zimovanja borave i po  muljevitim površinama, ribnjacima, uz rubove lokvi, po taložnicama, pašnjacima, morskim obalama, močvarnim slanušama. Potrebno im je meko tlo, u gornjem sloju bogato sitnim organizmima.

Razlozi ugroženosti: Nestajanje močvarnih područja, krivolov, uništavanje niskih muljevitih i pjeskovitih morskih obala i pripadajućih im slanuša, turizam i rekreativne aktivnosti.