Otvorenje izložbe “Kulturni krajolik Zrinska gora”

 

Dani europske baštine najrasprostranjenija su participativna kulturna manifestacija u Europi. Inicijativa započeta 1985. godine od strane Vijeća Europe održava se i ove godine sa zajedničkom temom Baština i priroda: krajolik mogućnosti. Temom se želi naglasiti povezanost čovjeka s prirodom te potreba za istraživanjem njezinih raznolikosti i kulturnih vrijednosti s ciljem očuvanja prirode, baštine i krajolika za buduće generacije.

Povodom toga, u organizaciji Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture, Društva “Terra banalis” i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije otvorena je izložba „Kulturni krajolik Zrinska gora“ koja se u periodu 16.11.-30.11.2017 može pogledati u Topuskom (Hotel Top Terme Topusko)

Zrinska gora predstavlja prostornu cjelinu smještenu na prostoru Banovine između gradova Petrinja, Glina, Dvor i Hrvatska Kostajnica. Prostor karakteriziraju brežuljkasti tereni obrasli šumom sa brojnim manjim selima i zaseocima smještenim na padinama, zaravnima i hrptovima gore te u dolinama. Posebne su prirodne vrijednosti- šume i vode (riječni tokovi i izvori) te endemske, ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste, geološka baština (bogata nalazišta ruda), bogata arheološka baština sa starim utvrdama i gradovima te kulturna baština sa seoskim naseljima i tradicijskoj arhitekturi.

Izložba, čiji je cilj predstaviti krajobrazne i kulturnopovijesne karakteristike Zrinske gore, pridonijeti će propitivanju suvremenog odnosa prema prostoru Zrinske gore te potaknuti prepoznavanje materijalnih i nematerijalnih vrijednosti kao resursa i potencijala za planiranje budućeg održivog lokalnog i regionalnog razvoja.