Posjet LIFE projektima u Sloveniji i Italiji

U sklopu EU projekta Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku (NCP) za projekt LIFE u Hrvatskoj posjećeni su uspješno odrađeni projekti u Sloveniji (područje Ljubljane i Kopra) i Italiji (područje Mantove i Trenta) u organizaciji HR NCP tima.
Posjeta projektima započela je u Šumarskom institutu Slovenije sa prezentacijom projekata nadzora i očuvanja vuka i medvjeda te sa projektom podizanja svijesti i mjerama suzbijanja invazivnih stranih vrsta na području Slovenije. Posjet je nastavljen na području grada Mantove predstavljanjem projekata monitoringa insekata sa uključivanjem javnosti. Kroz projekt su razvijene mobilne aplikacije sa ciljem povećanja i poboljšanja baze biološke raznolikosti u Italiji. Na području regije Friuli prezentiran je projekt koji je imao za cilj razviti dugoročni sustav upravljanja i programa restauracije ekološke mreže Natura 2000. Projektom su odrađene mjere revitalizacije i očuvanja travnjaka “Magredi” karakterističnih za to područje. Posjeta LIFE projektima završena je posjetom Škocjanskom zatoku koji se nalazi na području grada Kopra. Projektom je odrađena sanacija odlagališta otpada te je  na površini od 122 ha obavljena revitalizacija vodenih staništa. Izgrađene su lagune, novi otoci, poučne staze i vidikovac te je nekadašnje odlagalište otpada postalo dom brojnim vrstama biljaka i životinja, prvenstveno pticama.