7. skup članova SavaParks mreže

U Novom Sadu u organizaciji Euronatur-a i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Vojvodine održan je 7. skup Sava Parks mreže koju čine Euronatur organizacija iz Njemačke te ustanove iz područja sliva rijeke Save koje se se bave sektorom zaštite prirode. Na skupu je prezentirano trenutno stanje u području sliva te projekti koji se tiču regulacije voda (Zagreb na Savi, hidroelektrana Mokrice, najava nove hidroelektrane na Drini).

Također, prezentirane su aktivnosti predviđene za 2018. godinu. Očekuje se prezentacija Sava Bijele knjige (SavaWhite Book) u Ministarstvima i nacionalnim vodnim tijelima te daljnji prijevod knjige na jezike zemalja članica SavaParks mreže. Raspravljano je i o restauraciji rijeke na lokacijama predviđenima Sava Bijelom knjigom te poboljšanju SavaParks mreže u vidu dodatnih aktivnosti, promocije i komunikacije.