Maculinea alcon

Ekologija: Stanište su mu vlažne livade s biljkom hraniteljicom i mravinjacima vrste Myrmica scabrinodis. Biljka hraniteljica je sirištara Gentiana pneumonanthe (por. Gentianaceae). Veliki je dio ekologije i dalje nepoznat. Vrsta ima jednu generaciju godišnje, koja se pojavljuje od lipnja do srpnja.

Razlozi ugroženosti: Vrsta je ugrožena zbog promjena u širenju poljoprivrednog zemljišta na račun vlažnih livada, kao i prestanak tradicionalnog gospodarenja košnjom i pašom. Dodatni problemi su urbanizacija, te izolacija i fragmentacija staništa.