Gymnocephalus schraetser – prugasti balavac

Ekologija: Živi u manjim jatima u zoni mrene, deverike, ali i u riječnim ušćima. Preferira hladniju, čistu vodu s dosta kisika i obično se zadržava u dubljim dijelovima, na mjestima gdje je dno šljunkovito ili pjeskovito. Podnosi raspon temperature vode od 4 do 18°C.

Hrani se različitim pridnenim beskralješnjacima (maločetinaši, rakušci, ličinke kukaca) i jajima riba. Aktivan je u sumrak i noću kada traži plijen.

Razlozi ugroženosti: Prugasti balavac je vrsta osjetljiva na onečišćenje i regulacije vodotoka te bilo kakvo smanjenje kakvoće staništa. Dodatno ga ugrožava unos alohtonih i širenje agresivnijih vrsta u vodotocima.