C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša

C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša (As. Caricetum tricostato-vulpinae H-ić. 1930) – U florističkom sastavu navedene izrazito vlažne livadne zajednice dominiraju dva šaša – Carex gracilis subsp. tricostata i Carex vulpina, a pridolaze Deschampsia caespitosa, Succisella inflexa, Gratiola officinalis, Cardamine pratensis. Razvija se u većim ili manjim, plitkim depresijama unutar mezofilnih livada, u kojima tijekom proljeća razmjerno dugo leži voda. S poljoprivredno-gospodarskog gledišta to je loša livada u kojoj prevladavaju tzv. “kisele trave”, u stvari šaševi (Carex). Zbog toga se takve površine na mnogo mjesta izravnavanjem terena i odvodnjom melioriraju.