C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma

C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma (Agrostidi-Hordeetum secalini Ilijanić 1959) – Ta je zajednica zabilježena u zapadnom dijelu brodske Posavine. Razvija se na teškim, slabo propusnim tlima s velikim kapacitetom za vodu. U florističkom sastavu dominiraju vrste Hordeum secalinum i Agrostis canina.