C.2.2.4.1. Livade busike

C.2.2.4.1. Livade busike (As. Deschampsietum caespitosae H-ić. 1930) – Vrlo značajna zajednica vlažnih livada za koje je značajna izmjena vlažne i suhe faze tla, što na izrazito glinastim tlima uvjetuje pojavu posebnih tvorevina koje je Gračanin označio imenom “džombe”. Tomu doprinose i veliki busenovi “busike”. Zajednica se razvija u nizinskom, kontinentalnom dijelu Hrvatske, odakle je i opisana. U florističkom sastavu dominira Deschampsia caespitosa, uz tek razmjerno maleni broj vrsta, npr. Gratiola officinalis, Juncus effusus, Lychnis flos-cuculi.