C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita

C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita (As. Agrostidi-Juncetum conglomerati Šegulja 1974) – Za razvitak navedene zajednice presudnu ulogu ima vodni režim staništa. U proljeće i jesen voda se nalazi na površini, dok se tijekom ljeta nešto snizi. U florističkom sastavu ističu se Juncus conglomeratus, Agrostis canina, Carex panicea, Senecio aquaticus, Lysimachia vulgaris, Equisetum palustre.