A.3.2.1.4. Zajednica velike vodene leće i plivajuće nepačke

A.3.2.1.4. Zajednica velike vodene leće i plivajuće nepačke (As. Spirodelo-Salvinietum natantis Slavnić 1956) – Pripada svezi Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955. Tu vodenjarsku zajednicu nešto bogatijeg florističkog sastava izgrađuju Spirodela polyrhiza i paprat Salvinia natans, a pridružuju im se Lemna minor i Utricularia vulgaris. Rasprostranjena je u nizinskom (subpanonskom i panonskom) dijelu Hrvatske.