A.3.2.3.1. Zajednica žabogriza i resca

A.3.2.3.1. Zajednica žabogriza i resca (As. Hydrocharidi-Stratiotetum Westhoff 1941) – Pripada svezi Hydrocharidion Rübel 1933. Elementi navedene zajednice – vrste Hydrocharis morsus-ranae i Stratiotes aloides mnogobrojnim, međusobno povezanim rozetama listova koji se tijekom vegetacijskog razdoblja neprestano umnožavaju stvaraju na površini vode prostrane tvorevine poput sagova. Oni, ukoliko je vodeni bazen dovoljno velik, plutaju površinom pod djelovanjem malenih valova uvjetovanih vjetrom i mijenjaju svoj položaj u prostoru. Floristički sastav same zajednice je siromašan pa uz navedene vrste pridolaze još Utricularia vulgaris, Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza, Wolffia arrhiza, Lemna trisulca, Nuphar luteum, Nymphaea alba. Ta je zajednica u Hrvatskoj, u svom potpunom sastavu, poznata iz Ornitološkog rezervata “Krapje đol”.