A.3.2.1.3. Zajednica trokrpe vodene leće

A.3.2.1.3. Zajednica trokrpe vodene leće (As. Lemnetum trisulcae Knapp et Slofférs 1962) – Pripada svezi Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955. Za tu je vodenjarsku zajednicu značajno da je uronjena (submerzna) u vodu stajaćicu dubljih vodenih bazena. U njenom florističkom sastavu stalna je trokrpa vodena leća – Lemna trisulca, dok joj se samo mjestimično pridružuje mahovina Riccia fluitans uz izvjestan broj nitastih alga. Zajednica je rasprostranjena u nizinskom (subpanonskom i panonskom) dijelu Hrvatske.