SVJETSKI DAN VODA – VODA ZA ŽIVOT

Voda je uvjet života, sve na planeti Zemlji ovisi o njoj. Negdje je ima previše, pa zna i štetno djelovati, ali milijuni ljudi žive u nestašici vode i suočavaju se bolestima i siromaštvom izazvanim zbog nedostatka vode. Zato Ujedinjeni narodi, ove godine uz Svjetski dan voda obilježavaju i početak desetljeća zvanog “Voda za život” kojem je svrha postići međunarodno dogovorene ciljeve za zdravstveno ispravnu vodu do 2015 godine, te osnovati zakladu za razvoj u nadolazećem periodu.
Naša Županija je bogata vodom, a poplavna polja čine prirodne retencije na koje se slijevaju vode tijekom poplavnog perioda. Zadnjih godina smo svjedočili o dugotrajnim poplavama, često sa štetnim posljedicama.

Povodom Svjetskog dana voda 23.03.2015. godine, u OŠ Sunja, učenicima osmih razreda, održana je prezentacija o značajnom krajobrazu Sunjsko polje koje je kao specifično područje koje ovisi o vodi uključeno u ekološku mrežu NATURA2000. Bogatstvo flore i faune, te krajobrazna raznolikost uvjetovala je više područja ekološke mreže – Sunjsko polje, Donja Posavina i Sava nizvodno od Hruščice, a osim značajnog krajobraza Sunjsko polje, učenici su više saznali i o posebnom, ornitološkom rezervatu Dražiblato koje svoje vrijednosti skriva u okviru bogate šume hrasta lužnjaka i omogućava razvoj brojnih ugroženih vrsta močvarnih ptica. Ova močvarna staništa velike biološke raznolikosti ovise o vodi – količini i dinamici, a na području Sunjskog polja koje tijekom godine više puta zna biti poplavljeno očuvaju se u mikrodepresijama veće količine vode koje omogućavaju razvoj brojnih ugroženih i zaštićenih vrsta flore i faune.

Posebnost ovog područja očituje se u povezanosti ljudi i prirode, njihovom stoljetnom međuodnosu i načinu korištenja zemljišta. Tradicija je na području Sunjskog polja očuvana i vidljiva u brojnim drvenim posavskim kućama koje su materijalna kulturna baština i bogatoj etnobaštini u kojoj se isprepliću motivi flore i faune ovog kraja. Važno je  uvidjeti ovaj specifičan odnos prirode i čovjeka koji tvori specifične ljepote i bogatstvo prirodne i kulturne baštine Posavine, a u sklopu projekta “Sava kultura NATURA” se prezentira ovaj poseban odnos koji je omogućio očuvanje istih za buduće naraštaje. Ova prezentacija, koja je održana učenicima osmih razreda, pruža poseban uvid u vrijednosti njihovog zavičaja u kontekstu međunarodno i nacionalno značajnog područja za očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa.