Proširenje edukativne infrastrukture

20160607_091934reU sklopu projekta “Zaštita, edukacija i promocija biološke raznolikosti prirodne retencije Odransko polje područja ekološke mreže NATURA 2000” financiranog od strane Euronatur organizacije postavljene su dvije edukativne ploče na području Odranskog polja, a prezentiraju područja ekološke mreže NATURA 2000 “Odransko polje – HR2000415” te “Turopolje – HR1000003”. Ploče imaju za cilj približiti zaštićena područja posjetiteljima te ih upoznati  sa zaštićenim vrstama flore i faune koja tu obitavaju.