Obilježavanje Dana šuma – sadnja sadnica hrasta lužnjaka

Povodom obilježavanja Dana šuma 21. ožujka, Sisačko-moslavačka županija i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ, u suradnji sa O.Š. Popovača te Upravnom šuma podružnicom Sisak, sudjelovali su u sadnji sadnica hrasta lužnjaka, klonova hrasta lužnjaka –  Julijusa. Ustanova je, u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom Jastrebarsko, uzgojila sadnice klonova hrasta kroz projekt „Julijus futura“, čime je osigurala očuvanje genetskog materijala stabla – spomenika prirode koje je doživjelo 300 godina. Tako je jedna sadnica posađena u dvorištu osnovne škole Popovača zajedno sa učenicima i djelatnicima škole, a jedna sadnica je posađena ispred zgrade Uprave šuma podružnice Sisak.