Vraćanje mlade rode u gnijezdo

Na dojavu vlasnika objekta u Gredi Sunjskoj o mladoj jedinki bijele rode (Ciconia ciconia) koja je ispala iz gnijezda djelatnici Ustanove su  izašli na teren. Ustanovili su da je jedinka u dobrom stanju ali da još nije sposobna letjeti i samostalno se vratiti u svoje gnijezdo na krovu kuće. Stoga je kontaktiran HEP – terenska jedinica Sunja koja je sa svojim vozilom izašla na teren i pomogla u vraćanju mlade rode natrag u gnijezdo.