Terenska nastava na području Odranskog polja

Učenice 7. razreda PŠ Topolovac i njhova nastavnica biologije Nataša
Knežević posjetile su Odransko polje, a razlog posjeta je održavanje
terenske nastave na temu „Vlažni pašnjaci“. Tom prilikom učenice su
naučile i vidjele zašto su važni i posebni vlažnih pašnjaci, te koje
specifične biljne i životinjske vrste možemo tamo pronaći.