Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode na području Sisačko-moslavačke županije“

Sa zadovoljstvom možemo reći kako će se projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) na području Sisačko-moslavačke županije“ provoditi i u 2017. godini kojim će se omogućiti isplata naknada vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode. Naknada će, kao i prošle godine, biti isplaćivana u iznosu od 700 kn po gnijezdu od kojih 50% sredstava osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a 50% Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

Bijela roda je strogo zaštićena vrsta koja pripada europskim gnjezdaricama i zaštićena je prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama. Ova vrsta živi u neposrednoj blizini ljudi – stanuje i podiže mlade u njihovim dvorištima, a hranu pronalazi u neposrednoj blizini mjesta gdje se gnijezdi. Upravo zbog toga očuvanje i zaštita ove ugrožene vrste ovisi o očuvanju ruralnih i prigradskih područja i povoljnom stanju vlažnih staništa u kojima ima dovoljno hrane za opstanak ove vrste.

Ovim projektom podržava se očuvanje i zaštita biološke raznolikosti te suživot čovjeka i prirode koji je na području Sisačko-moslavačke županije tradicionalno prisutan.