Prezentacija Sava Bijele Knjige u Europskom parlamentu

SavaParks+White_Book_in_Brussels_(c)EuroNatur28. ožujka 2017.godine u Europskom parlamentu u Bruxellesu održana je prezentacija Sava Bijele Knjige (Sava White Book)  u kojoj je rijeka Sava, jedna od posljednjih prirodnih rijeka u srednjoj Europi, dobila vrijednu pažnju. Domaćin konferencije bio je zastupnik Igor Šoltes (Zeleni/EFA) a u prezentaciji pred Europskom komisijom sudjelovali su članovi SavaParks mreže – Teo Orsanic (Kozjanski Park), Iris Benes (BED), Tibor Mikusa (HDZPP), Slobodan Puzovic (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine), Gabriel Schwaderer i Theresa Schiller (EuroNatur).

Kroz više od jedne godine, konzultantska kuća FLUVIUS sa sjedištem u Beču, skupljala je podatke o Savi i njezinim pritocima, analizirala satelitske snimke i napravila izračune područja u suradnji s organizacijama EuroNatur, Riverwatch i SavaParks mrežom kao dio „Save the Blue Heart of Europe” kampanje. Bijela Knjiga sadrži prvi konsolidirani opis ekološke važnosti ove jedinstvene rijeke i neposredne prijetnje od brana za zaštitu od poplava, hidroenergetskih projekata, izgradnje plovnih putova i šljunčarenja. Još značajnije, Bijela knjiga upravo naglašava mogućnosti za poboljšanje kontrole poplava i očuvanje Save kao vrela života. Zaštita od poplava je veliki problem uz rijeku Savu, ne samo od poplave u svibnju 2014. godine. Bijela Knjiga daje konkretne prijedloge za modernu kontrolu  poplava koja je u skladu s prirodom, a ne u suprotnosti s njom. U njoj su identificirana 143 područja uz rijeku Savu koja su kvalificirana za obnovu prirode. Nakon obnove, ukupno 185.000 hektara bivših poplavnih šuma i livada mogla biti potopljene na zahtjev i na taj način ublažiti poplavne valove. Tijekom poplava, 3,1 milijarde m3 vode može se zadržati u prirodnim retencijama.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ jedna je od članica SavaParks mreže, 2016. godine ustanova je provela projekt „Zaštita, edukacija i promocija biološke raznolikosti prirodne retencije Odransko polje područja ekološke mreže NATURA 2000” financiranog od strane Euronatur organizacije te se suradnja planira nastaviti i u narednim godinama sa novim aktivnostima i projektima.