Projekt Poučna staze „Život šume“

Očuvanje prirode  jedan je od temeljnih prava i obaveza svakog građanina RH, kao što je i definirano u Ustavu Republike Hrvatske. Hrvatska ima očuvanu i raznoliku prirodu, ali s obzirom na pritiske života, razvoj društva i gospodarstva, ali i klimatske promjene potrebno je jačati svijest o prirodi, razvijati znanje o prirodnim pojavama i njihovom međuodnosu, kao i o snazi prirode i prirodnih procesa, ali i o krhkosti očuvanja kruženja tvari  u prirodi, njezinom međuodnosu i dugoročnim utjecajima koji se akumuliraju i potom mogu i neugodno iznenaditi. Znanje je naš najjači bonus, koji nam omogućava da razumijemo i bolje predvidimo okolnosti koje se mogu neugodno odraziti na život zajednice. Svjesni smo brojnih promjena u našem okolišu, poplave izvan uobičajenih perioda, bujične poplave, sušenje šuma uslijed promjene vodnog režima ili uslijed novih štetnika i gljivičnih oboljenja, veće oscilacije u temperaturama tijekom godišnjih doba i slično. Sve navedeno akumulira se u šumi – šuma pamti, drveće u sebe pohranjuje desetljeća zima i ljeta  koje nam mogu isčitati kakva nam je bila prošlost, a mi možemo učiti iz te prirodne baštine i kvalitetnije planirati budućnost.

Projekt Poučna staza „Život šume“ prezentira ekosustav šuma zapadne Slavonije na području Grada Novska. Na 1,2 km šumske staze (Kozarica k.č. 244/3 i 244/4),  predviđeno je postavljanje  posjetiteljske infrastrukture nadstrešnica- hranilišta za divljač, odmorišta za posjetitelje, informativne i edukativne ploče i putokazi. Na edukativnim pločama obradit će se raznoliki šumski ekosustav, a  predstavit će specifičan međuodnos gljiva-orhideja-šume i doprinos okolišu, očuvanju život tla, vode i zraka. Prezentirani sadržaji namijenjeni su široj javnosti i školskoj djeci.

Ovaj projekt se provodi kroz Podmjeru 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz 2018. godine, pod ID brojem zahtjeva za potporu 1090690. Procijenjena vrijednost troškova iznosi 289.575,00 HR, s intenzitetom potpore u visini 100%.