Obilazak Značajnog krajobraza Odransko polje

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode su, zajedno sa djelatnicima Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Upravnim odjelom za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, Turističkom zajednicom Sisačko-moslavačke županije, turističkom agencijom Destinacijski menadžment Zrin d.o.o., obišli zakonom zaštićeno područje Značajni krajobraz Odransko polje koje je ujedno i područje ekološke mreže Natura 2000. Ono je prema Direktivi o staništima važno kao područje očuvanja vrsta i stanišnih tipova – HR2000415 Odransko polje, te prema Direktivi o pticama važno kao područje očuvanja značajno za ptice – HR1000003 Turopolje.

Obilazak je imao za cilj raspraviti o potencijalima ovog područja i projektnim idejama koje bi se mogle primjeniti sa svrhom daljnjeg razvoja ovog područja u turističkom smislu (razvojem cikloturizma, razvojem ornitološkog turizma i sl.), i revitalizaciji pašnjačkih površina koje su obrasle izvazivnim vrstama (amorfa, cigansko perje, čičak i dr.) sa ciljem povećanja pašnjačkih površina i stvaranja boljih uvjeta za bavljanje sa stočarstvom. Djelatnici su imali prilike vidjeti vidikovac izgrađen kroz projekt “Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ” sa kojim naša Ustanova radi na izgradnji infrastrukture za posjetitelje na području SMŽ, odnosno na razvoju ornitološkog turizma, a koje će ujedno biti i mjesto za edukaciju učenika i volontera.

A u toku našeg obilaska imali smo čast da nas pozdrave susretljivi domaćini 🙂 (foto)