Prebrojavanje kockavice

Prvi dan proljeća učenici 3. razreda Osnovne škole Sela proveli su prebrojavajući kockavicu. Čuvarica prirode Sandra Kalabić upotpunila je njihovo znanje o kockavici – poučila ih je metodi brojanja kockavice te tome kako radi GPS uređaj. Na kraju su učenici s iznimnim veseljem primijenili svoje znanje iz matematike zbrajajući rezultate prebrojane kockavice.