21. ožujka – Svjetski dan šuma

Posjetom šumariji Dvor učenici 3. razreda Osnovne škole Dvor obilježili su Svjetski dan šuma.
Upravitelj šumarije Josip Pranjić i čuvarica prirode Sandra Kalabić prigodnim su predavanjem upoznali učenike sa šumom i njezinim stanovnicima. Tako su učenici dobili jedinstvenu priliku naučiti kako se gospodari šumama u Hrvatskoj te ponešto o velikim zvijerima koje u njima žive.