Obilježavanje Dana biološke raznolikosti

Međunarodni Dan biološke raznolikosti tradicionalno se obiljžava 22.05. sa ciljem ukazivanja na važnost očuvanja bioraznolikosti za sadašnje i buduće generacije. Ujedno, na ovaj dan obilježava se i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Povodom obilježavanja Dana biološke raznolikosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ provodila je edukacije sa učenicima osnovnih škola.

U ponedjeljak 21.05. djelatnici Ustanove su obilježili Dan u O.Š. Dvor. Učenici su tako, podjeljeni u tri grupe, prošli edukaciju o načinu monitoringa ptica, monitoringu biljaka na plohama, orijentaciji u prirodi te vrstama drveća koje nas okružuju.

 

U utorak 22.05. Dan biološke raznolikosti je obilježen u O.Š. Budaševo-Topolovac-Gušće u Gušću. Tu su učenici 5. do 8. razreda prošli edukacije o izvornim pasminama posavine, monitoringu ptica, monitoringu biljaka na plohama, orijentaciji u prirodi te vrstama drveća.

 

U petak 25.05. Ustanova je obilježila Dan sa učenicima 6. razreda O.Š. Hrvatska Kostajnica u park šumi Brdo Djed. Učenici su prošli edukaciju o šumi, orijentaciji u prirodi te vrstama iz sloja drveća, grmlja, i prizemnog rašća.