Dan zaštite prirode – akcija čišćenja rijeke Odre

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  povodom Dana zaštite prirode provodi akciju djelomičnog uklanjanja naplavina u toku rijeke Odre. Ova akcija se provodi u suradnji s KKRK Odra  iz Siska, Ronilačkim klubom Sisak i HGSS-a iz Siska u subotu 26.05.2018. godine s početkom u 08,00 sati.

Planirane aktivnosti će se provoditi na  dijelu toka rijeke Odre od drvenog mosta na Odri nizvodno, a prema dostavljenim pozicijama koje su utvrdili kajakaši iz KKRK Odra. Namjera nam je, ovisno o obimu poslova koji će se utvrditi na terenu, tijekom 2018. godine provesti djelomično uklanjanje naplavina i izvaljenog drveća na dionici toka rijeke Odre od drvenog mosta do ušća u rijeku Kupu, a s ciljem omogućavanja posjećivanja zaštićenog područja Odranskog polja rijekom Odrom.

Prva akcija čišćenja planirana je s 20 volontera koji će provoditi planirane aktivnosti u 3 mješovite grupe. Svaka grupa će biti organizirana s 2 pripadnika HGSS-a, jedan ronilac i 2 člana KKRK Odra i jedan tim na obali rijeke zadužen za koordinaciju i organizacijsku podršku.

 

Dodatak:

U subotu 26.05. odrađena je planirana akcija čiščenja rijeke Odre od ušća u Kupu do drvenog mosta koji spaja sela Gredu i Ljubljanicu. Aktivnosti su protekle u najboljem redu te se uz malo truda očistilo korito od naplavina. Ovom prilikom zahvaljujemo se kajakašima iz kluba KKK Odra Sisak, ronilačkom klub Sisak,  HGSS Sisak te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije na uključenju u ovu akciju sa željom da se suradnja nastavi u sličnim aktivnostima.