Invazivne vrste – trening

U sklopu projekta “Sava TIES – Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“  27. travnja 2021. godine, u prostorijama PP Lonjsko polje u Krapju, održan je jednodnevni trening djelatnika zaštićenih područja uz rijeku Savu. Nakon dugo vremena održana je radionica uživo (tema – Invazivne strane vrste) na kojoj su djelatnici nekoliko javnih ustanova, s područja uz rijeku Savu, naučili korisne informacije o invazivnim vrstama koje ugrožavaju zavičajne vrste na njihovim područjima. Nakon teorijskog dijela uslijedio je teren na kojem su djelatnici mogli primijeniti novostečeno znanje. Usprkos lošem vremenu, koje je otežavalo terenski obilazak,  razmijenile su se razne informacije među sudionicima treninga koje će ubuduće pridonijeti što uspješnijem radu njihovih ustanova. Kao novitet predstavljena je novonastala aplikacija Invazivne vrste u Hrvatskoj putem koje možete prijaviti svako opažanje invazivnih vrsta na bilo kojem području u Republici Hrvatskoj. Sve informacije o invazivnim vrstama i novoj aplikaciji možete saznati na sljedećoj web stranici:  https://invazivnevrste.haop.hr/