I.1.5.2.2. Zajednica obične koprive i podagrastog jarčevca

I.1.5.2.2. Zajednica obične koprive i podagrastog jarčevca (As. Urtico-Aegopodietum (R. Tx. 1963) Oberd. 1964) – Razmjerno česta nirofilno-ruderalna zajednica sjenovitih mjesta uz šumske rubove. Dosad je proučavana u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, u porječju rijeka Save i Drave i njenih pritoka. U florističkom sastavu ističu se Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Lamium maculatum, Glechoma hederacea, Poa trivialis, Ranunculus repens i dr.