Obavljeno Zimsko prebrojavanje ptica sa osnovnim školama

Ovu je godinu naša Ustanova započela sa brojnim aktivnostima, a jedna od njih je najavljeno tradicionalno Zimsko prebrojavanje ptica koje je provedeno u suradnji s osnovnim školama. Prebrojavanju ptica močvarica prisustvovali su učenici 4. a i 4. b razreda sa svojim učiteljicama Blankom Rončević i Marijanom Lamzom iz OŠ 22. lipanj te su zajedno sa našom čuvaricom prirode Sandrom Kalabić odradili monitoring na sisačkoj „Ciglarskoj grabi“. Još jedna škola se pridružila prebrojavanju na rijeci Kupi. Iz OŠ Viktorovac grupa „biologa“ sa svojom nastavnicom Ivankom Benović zabilježila je sve ptice močvarice na rijeci Kupi između Starog i Željezničkog mosta.