Euphydryas aurinia – močvarna riđa

Staništa leptira močvarne riđe su vlažne vapnenjačke otvorene livade s biljkama hraniteljicama iz rodova: Scabiosa, Knautia, Centaurea, Lonicera, Plantago, Teucrium, te Digitalis spp. Visinska rasprostranjenost močvarne riđe je od 0 do 1950 m. Ženka odjednom polaže 80‐350 jajašaca žute boje u nakupinama s donje strane listova, iz kojih krajem srpnja izlaze gusjenice. Od pet do pedeset gusjenica hibernira u zimskim mrežama od sredine rujna do kraja travnja. Zimsku hibernacijsku mrežu gusjenice grade na bazi biljaka hraniteljica i okolne vegetacije 10 do 20 cm iznad površine tla. Od kraja travnja do početka svibnja vrsta živi u stadiju kukuljice iz koje početkom svibnja izlijeće odrasli leptir. Močvarna riđa ima jednu generaciju godišnje.