Emys orbicularis – barska kornjača

Emys orbicularis – barska kornjača

Barska kornjača najčešće nastanjuje stajačice i sporije tekućice, iako može živjeti i u bržim vodama ako postoji dovoljno gusta vodena vegetacija. Izlazi iz vode kako bi položila jaja, spavala zimski san, a moguće je da se ponekad hrani na kopnu. Prehrana je uglavnom životinjskog podrijetla, raznolika ovisno o dostupnim izvorima hrane: vodeni beskralježnjaci, vodozemci, ribe, lešine. Može uzimati i biljnu hranu. Starije jedinke uglavnom su zaštićene od napada, no mlade kornjače mogu biti plijenom ptica grabljivica, zvijeri ( npr. lisica) i divljih svinja.