Edukativni program „Graditelji u životinjskom svijetu

NATURA SMŽ centaru Petrinji će biti mjesto inovativnog učenja u kojem učenici promatranjem i
praktičnim radom usvajaju nova znanja. Tema našeg edukativno-pedagoškog programa „Graditelji u
životinjskom svijetu“, razrađen za 3 dobne skupine, a obuhvaćaju osnovnu i srednju školu. Svaka
tema je pedagoški obrađena i suklađena sa školskim programom i uzrastom djece. Ovaj način učenja
o prirodi oko nas doprinosi boljem razumijevanju povezanosti čovjeka i prirode i njegovom utjecaju
na prirodu pa tako i na očuvanje prirode. Ovi programi osim ciljanog obrazovanja omogućavaju
senzibilizaciju i veću osviještenost djece vezano uz očuvanje prirode.
Uči se gdje tko živi, prepoznajemo naše „susjede“ životinje koje svoje nastambe rade uz ljude.
Zanimljive teme su učenje o tome kako smo učili od životinja i kako smo ta znanja primjenili u
graditeljstvu i tehnologiji. Programi su planirani u trajanju 60-90 minuta u grupama od 20 tak djece,
a radionice se provode u zatvorenom dijelu centra i u vanjskom prostoru parka tijekom cijele
godine. Uči se putem prezentacija, ispunjavanja radnih listića, slaganja, izrade vlastitih uradaka, ali i
korištenjem modernih tehnologija.
Svaki edukativni program kao poveznice koristi određene vrste životinja i njihove specifičnosti te se
tako uči o tome kako mravi organiziraju svoj mravinjak, kako pčele rade svoj pčelinjak i s čim, od čega
i gdje lastavica, orao štekavac, trstenjak ili sova rade svoja gnijezda i koliko su ona otporna na vjetar,
kišu ili poplavu. Naravno da važno mjesto u našim prezentacijama ima dabar – najpoznatiji graditelj,
koji svojim branama utječe na oblikovanje prostora. Govorit ćemo što je dobro, a što možda i nije
najbolje, te kako se prilagoditi i omogućiti svakom njegovo mjesto za život na siguran način.