Pseudolysimachion longifolium – dugolisna čestoslavica

Ugrožena i strogo zaštićena vrsta  čija su staništa poplavne livade na kojima se duže zadržava voda te se kose jednom godišnje, a  razlozi ugroženosti su prenamjena zemljišta, izmjena hidroloških uvjeta i napuštanje zemljišta koje zarasta u šikaru i šumu.