Chalcalburnus chalcoides – velika pliska

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija.

Ekologija: Velika pliska je bentopelagička riba koja živi u slatkoj i bočatoj vodi i zadržava se u jatima. Živi u rijekama i jezerima, a najviše voli mjesta gdje ima dovoljno otopljenog kisika, gdje je voda hladnija, a dno kamenito

Uzroci ugroženosti : onečišćenje voda i regulacije vodotoka.