C.2.4.1.4. Livade djeteline i puzave rosulje

C.2.4.1.4. Livade djeteline i puzave rosulje (As. Trifolio-Agrostidetum stoloniferae Marković 1973) – “Najveći dio travnjačkih površina u vlažnim dijelovima obalnog pojasa koji su samo kratkotrajno poplavljeni za vrijeme visokih voda” (Lj. Marković 1978: 116) pripadaju navedenoj asocijaciji. Ona predstavlja sekundarnu tvorevinu, nastalu pod utjecajem paše i gnojenja na mjestu posječenih poplavnih šuma. U florističkom sastavu ističu se Trifolium fragiferum subsp. bonannii, Agrostis stolonifera, Mentha pulegium, Trifolium repens.