C.2.4.1.3. Travnjaci grpka i puzave rosulje

C.2.4.1.3. Travnjaci grpka i puzave rosulje (As. Rorippo-Agrostidetum stoloniferae (M. Moor 1958) Oberd. et Th. Müller 1961) – “Toj asocijaciji pripada vegetacija poplavnih travnjaka koja se u obalnom pojasu Save razvija u rubnim dijelovima riječnog korita oko visine srednjeg ljetnog vodostaja. Osim toga sastojine te zajednice mogu se naći i u višim obalnim dijelovima, gdje obrašćuje različita udubljenja s visokom razinom podzemne vode.” (Lj. Marković 1978: 113). U florističkom sastavu stalne su Rorippa sylvestris, Agrostis stolonifera, Rumex crispus, Inula britanica, Mentha pulegium, Potentilla reptans.