Ambrosia artemisifolia – ambrozija

Izuzetno rasprostranjena alohtona vrsta koja je unesena iz Sjeverne Amerike na područja Republike Hrvatske i čini veliki postotak ruderalne vegetacije koja obrata polja, kanale, napuštene oranice, travnjake. Izuzetno otporna, lako se širi jer proizvodi velike količine sjemena. Ambrosija  u periodu cvatnje čini velike zdravstvene probleme jer je izrazito alergena biljka.  Tijekom zadnjih godina provode se aktivnosti na uklanjanju ambrosije kao i zakonske obaveze o uklanjanju iste koje nisu polučile značajnije rezultate jer je potreban kontinuirani program djelovanja.