A.2.7.1.3. Neobrasle muljevite riječne obale

A.2.7.1.3. Neobrasle muljevite riječne obale – Muljevite obale palearktičkih vodotoka uz rubove toka, u obliku otoka u matici ili uz pritoke s njihovim životinjskim zajednicama, bez vaskularne vegetacije. Ta su staništa pod dominantnim utjecajem oscilacija vodnog lica.