Otvorenje mosta u Odranskom polju

Svečanim otvorenjem završen je projekt obnove drvenog mosta preko rijeke Odre u Značajnom krajobrazu Odransko polje.

Most su otvorili župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić te državni tajnik iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg.

Most se izgradio kroz projekt „Održivi razvoj – model očuvanja NATURA 2000 travnjačkih staništa i vrsta“. Prikupljanje dokumentacije započelo je 2011. godine a potom se pristupilo fazi izgradnje mosta koja je  započela 1. kolovoza 2016. godine a završila 15. prosinca iste godine. Izgrađeni most dug je 54 m, širok 4 m te nosivosti 6 tona.

Projekt je financiran zajmom Svjetske banke, sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Sisačko-moslavačke županije te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

Ovim projektom omogućilo se povezivanje prostora Odranskog polja u jednu cjelinu čime se stvaraju preduvjeti za održivo gospodarenje ovim područjem kroz ekstenzivno stočarenje koje je kao tradicionalna djelatnost obilježila ovo područje i neophodna  je za njegovo očuvanje.