C.3.4. Europske suhe vrištine i travnjaci trave tvrdače

C.3.4. Europske suhe vrištine i travnjaci trave tvrdače (Razred NARDO-CALLUNETEA Preissling 1949) – Kserofilne ili mezofilne vrištine na silikatnim ili dekalcificiranim tlima značajne za atlantsku fitogeografsku pokrajinu (provinciju).